ბლოგი

მისტერ მასტერის მოსვლისას გთხოვთ გაითვალისწინოთ 6 მარტივი რჩევა:

მისტერ მასტერის მოსვლისას გთხოვთ გაითვალისწინოთ 6 მარტივი რჩევა:    


1. ოსტატის მომსახურებამდე დარწმუნდით, რომ მას უკეთია

    პირბადე და ხელთათმანები.2. სახლში მოსვლისთანავე გთხოვთ ოსტატს დააბანინოთ ხელები საპნით და

    გაუმზადოთ ერთჯერადი პირსახოცი.3. ოტსტატთან კომუნოკაციის დროს დაიცავით 1.5 მეტრიანი დისტანცია და

    გაიკეთეთ პირბადე.4. ჩვენი რჩევაა ხელთათმანის გარეშე არ მოკიდოთ ხელი ხელოსნის ნივთებს და

    ინსტრუმენტებს. იმ შემთხვევაში, თუ მასტერმა გამოიყენა თქვენი ნივთები,

    აუცილებლად გაწმინდეთ სპირტით ან სადეზინფექციო ხსნარით. 

5  ერთჯერადი პირბადის გამოყენებისთვის განსაზღვრული დროის (2-3 სთ.)

    გადაჭარბების შემთხვევაში, აუცილებლად შეახსენეთ ოსტატს მისი შეცვლა.6. მასტერის გაცილებისთანავე, 20 წამის განმავლობაში, აუცილებლად, დაიბანეთ ხელები საპნით  და ოთახი გაანიავეთ.გთხოვთ გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს და გავითვლისწინიოთ რეკომენდაციები.