ბლოგი

თუ გსურთ დაიცვათ ფანჯრების მინები ანდაც სარკეები ორთქლისგან, მიჰყევით შემდეგ მითითებებს

🛠 გავწმინდოთ ჩვენი შერჩეული ობიექტი(მინა, სარკე) მშრალი საწმენდით, რათა მოვაშოროთ მასზე არსებული ძირითადი მტვერი.


🛠 მშრალი საწმენდის შემდგომ ვიხმაროთ ჩვეულებრივი საწმენდი საშუალება, ან წყალი, რათა სრულად გაიწმინდოს მინა.


🛠 კარგად გავამშრალოთ.


🛠 გავწმინდოთ მინა წვერის საპარსი ქაფით, ქაფი გადავანაწილოთ მინის მთელ მოცულობაზე თანაბრად, ხოლო ნარჩენი ქაფი უბრალოდ მშრალი ხელსახოცით მოვწმინდოთ. 


👉 რატომ მოქმედებს მოცემული ხერხი?!

ორთქლის ნაწილაკებს მინა აკავებს მასზე არსებული ხილული ან უხილავი მტვრის არსებობის გამო. შესაბამისად ახლად გაწმენდილი მინა ნაკლებად იორთქლება, ხოლო მინაზე საპარსი ქაფის წასმა, მინასა და მასთან მიახლოებულ ნებისმიერ სხეულს შორის ხახუნის ძალას კიდევ უფრო ამცირებს რის გამოც მტვრის ნაწილაკებით, მსგავსად გაწმენდილი მინდა შედარებით გვიან დაიფარება, ვდირე ჩვეულებრივი გაწმენდის შემთხვევაში.


ბონუსი: 👇

ეს მეთოდი რა თქმა უნდა მოქმედებს სათვალის მინებზეც, ზამთარი არც ისე კომფორტული დროა მათთვის ვინც ხმარობს სათვალეს, რადგან ის ხშირად იორთქლება. ზემოთ აღნიშნული ხერხი ნაწილობრივ მაინც მოგიგვარებთ პრობლემას.