ბლოგი

დაუბრუნეთ თეთრი ფერის ჭერს პირვანდელი იერი

🛠 მოცემული მეთოდი იმუშავებს მანამ, სანამ წყლის ლაქები ახალია და მას ჯერ არ გასჩენია ობის კვალი, 


🛠 სასურველია სფრეის ტიპის ბოთლში ავურიოთ წყალი და მათეთრებელი ქლორი 9/1 პროპორციით.

🛠 მივასხუროთ სითხე დალაქულ ჭერს, შემდეგ კი გადავანაწილოთ ის სასურველ ადგილებზე.

🛠 ლაქების სირთულიდან გამომდინარე მათ ამოყვანას დასჭირდება 1, 2 ან 3 დღე. (ერთხელ გაწმენდის შემდეგ 1,2 ან 3 დღე უნდა მოიცადოთ შედეგის მისაღებად)

 იმ შემთხვევაში თუ ლაქები ძველია. მათ დიდი ალბათობით უკვე დამატებული აქვთ ობის ლაქებიც, რასაც მოცემული მეთოდით ვერ მოაგვარებთ