ტარიფები

სტანდარტული ტარიფი ფიზიკური პირებისთვის
 • აირჩიე ნებისმიერი 2 სტანდარტული სერვისი
 • 55ლარად
 • აღნიშნული განფასება მოიცავს ერთი შეკვეთის დროს 2 სტანდარტული სამუშაოს ჩატარებას. მომხმარებელი თავად ირჩევს მისთვის სასურველ სამუშაოებს.
 • 2 სამუშაოს გადაჭარბების შემთხვევაში ყოველი მომდევნო ერთი სტანდარტული სერვისის ღირებულება 10 ლარი.
 • სანტექნიკა 
 • კანალიზაცია
 • უნივერსალური სამუშაოები 
 • კარ-ფანჯარა და საკეტები 
 • გათბობა I კონდიცირება
 • საყოფაცხოვრებო ტექნიკა 
 • ავეჯი 
 • სარემონტო სამუშაოები placeholder
 • დამატებითი ტარიფები
 • ოსტატის კონსულტაცია - 15 ლარი
 • მასალების ტრანსპორტირება - 10 ლარი
  (მომხმარებელს შეუძლია გააგზავნოს მისტერ მასტერი მისთვის სასურველი მასალის, ნივთის, მოწყობილობის შესაძენად)
სტანდარტული ტარიფი იურიდიული პირებისთვის
 • აირჩიე ნებისმიერი 2 სტანდარტული სერვისი
 • 60ლარად
 • აღნიშნული განფასება მოიცავს ერთი შეკვეთის დროს 2 სტანდარტული სამუშაოს ჩატარებას. მომხმარებელი თავად ირჩევს მისთვის სასურველ სამუშაოებს.
 • 2 სამუშაოს გადაჭარბების შემთხვევაში ყოველი მომდევნო ერთი სტანდარტული სერვისის ღირებულება 15 ლარი.
 • სანტექნიკა
 • კანალიზაცია 
 • უნივერსალური სამუშაოები 
 • კარ-ფანჯარა და საკეტები 
 • გათბობა I კონდიცირება 
 • საყოფაცხოვრებო ტექნიკა 
 • ავეჯი 
 • სარემონტო სამუშაოები placeholder
 • დამატებითი ტარიფები
 • ოსტატის კონსულტაცია - 15 ლარი
 • მასალების ტრანსპორტირება - 10 ლარი
  (მომხმარებელს შეუძლია გააგზავნოს მისტერ მასტერი მისთვის სასურველი მასალის, ნივთის, მოწყობილობის შესაძენად)