ელექტრობა

განათება

  • ნათურა I სტარტერი
    +

    ნათურის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    სტარტერის შეცვლა

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • დროსელი
    +

    მონტაჟი I შეცვლა

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • ჭაღი I ბრა
    +

    ჭაღი მონტაჟი I დემონტაჟი 5კგ-ზე ნაკლები

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ჭაღი მონტაჟი I დემონტაჟი 5 კგ-ზე მეტი

    50 ლ

    ჭაღის აწყობა

    25 - 35 ლ

    ჭაღის შეკეთება I გაყვანილობის შეცვლა

    45 - 75 ლ

    ბრის მონტაჟი I დემონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ბრის შეკეთება

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • სანათი
    +

    ამსტრონგის სანათის მონტაჟი I დემონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ამსტრონგის სანათის გადაკეთება I გაყვანილობის შეცვლა

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    დიოდური სანათის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    დიოდური სანათის შეკეთება I გაყვანილობის შეცვლა

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • პროჟექტორი
    +

    მონტაჟი I დემონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • LIGHT BOX
    +

    შეკეთება

    75 ლ

მოწყობილობები I გაყვანილობა

  • როზეტი I ჩამრთველი I ელ. ჩანგალი
    +

    ელ.როზეტი I ჩამრთელი მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ელ.როზეტის შეკეთება

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ინტერნეტის როზეტის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ინტერნეტის როზეტის შეკეთება

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ტელეფონის როზეტის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ტელეფონის როზეტის შეკეთება

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ტელევიზორის როზეტის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ტელევიზორის როზეტის შეკეთება

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ელ.ჩანგალის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • სადენი
    +

    ელ.სადენის მოჭიმვა 10 მ. - მდე

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ინტერნეტი I ტელეფონი I ტელევიზორი სადენის მოჭიმვა - 10 მ.- მდე

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • ელ.ვაზნა I რელეIკონტაქტორი
    +

    ელ. ვაზნის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    რელე I კონტაქტორის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • ელ.ავტომატი
    +

    სტანდარტული ელ.ავტომატის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    სამ I ოთხ პოლუსიანი ელ. ავტომატის მონტაჟი

    80 ლ

  • მრიცხველი
    +

    ერთფაზა მრიცხველის მონტაჟი I დემონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    სამფაზა მრიცხველის მონტაჟი I დემონტაჟი

    75 ლ

  • მწერის ქილერი
    +

    მონტაჟი I დემონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    შეკეთება I ნათურის შეცვლა

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • დეტექტორი
    +

    სენსორული დეტექტორის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    სახანძრო დეტექტორის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    მოძრაობის დეტექტორის მონტაჟი

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

  • ცენტრალური ელ.ფარი
    +

    ელ.ფარის აწყობა 0 - 8 ავტომატამდე

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ელ.ფარის აწყობა 9 - 18 ავტომატამდე

    60 ლ

    ელ.ფარის აწყობა 19 ავტომატი და მეტი

    200 ლ

  • ძალოვანი სადენი
    +

    ძალოვანი სადენის გაყვანა

    100 - 200 ლ

    ფაზის გდაადგილება

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    ხაზის ძალოვან ფართან შეერთება

    50 ლ

  • გენერატორი
    +

    სტანდარტული გენერატორის მონტაჟი I დემონტაჟი

    50 ლ

    შეკეთება

    75 ლ

  • სახლში გაითიშა შუქი
    +

    დაზიანებული მონაკვეთის პოვნა

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა

    45 ლ

    ერთი სტანდარტული მომსახურება საჩუქრად

    დაზიანებული მონაკვეთის პოვნა, დაზიანების აღდგენის გარეშე

    35 ლ

სანტექნიკა
ელექტრობა
უნივერსალური სამუშაოები
კანალიზაცია
კარ-ფანჯარა და საკეტები
გათბობა I კონდიცირება
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
ავეჯი
სარემონტო სამუშაოები