ვებგვერდი ფუნქციონირებს სატესტო რეჟიმში!

bemaster image

მისტერ მასტერის აბონენტი არის პარტნიორი კომპანია, რომელთანაც ფორმდება თანამშრომლობის ხელშეკრულება, შემდეგ კი ჩვენი მთავარი მიზანი ხდება მათი ტექნიკურად გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

რას სთავაზობს მისტერ მასტერი აბონენტებს:

 • სრულიად გამჭვირვალე თანამშრომლობას და ფასწარმოქმნას
 • ოსტატის მარტივად და კომფორტულად გამოძახებას
 • სამუშაო განრიგს ორშაბათიდან-კვირის ჩათვლით, სამუშაო საათებს - 09:00-19:00
 • გადაუდებელი ტიპის მომსახურებას - 24/7
 • ოპერატიულობას და სწრაფ რეაგირებას
 • კომპანიის არსებულ ტექნიკური აღჭურვილობის გეგმიურ მონიტორინგს, რომელიც აუცილებელია გამართული და ხანგრძლივი ექსპლუატაციისათვის.
 • საბუთების წარდგენას: მიღება-ჩაბარება, ზედნადები და ანგარიშფაქტურა
 • რეპორტინგს (კონკრეტული პროექტის ჭრილში, თვის ჭრილში, წლის ჭრილში)
 • პროფესიონალი ოსტატების გუნდს 
 • საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას 
 • სანდოობას და უსაფრთხოებას 

სტანდარტული მომსახურებები

ჩვენი სერვისები

მისტერ მასტერი აბონენტ კომპანიებს ემსახურება სპეციფიური სერვისებით

მისტერ მასტერის აბონენტები